Kde nájdete náradie

Základné záhradné náradie sa nachádza v priestore vedľa zeleného domčeka, menšie kusy v drevenej truhlici. Je erárne, pri starostlivosti o box a spoločné priestory si ho môžete pokojne požičať.  Je  potrebné udržiavať v tomto priestore poriadok.  Voda na polievanie je dostupná vo veľkých bareloch. V prípade daždivého počasia sa zbiera aj voda zo strechy do zelených sudov pri domčeku.


Informácie k sezóne 2021

1. V areáli Strednej športovej školy, Ostredkova 10 by mali v roku 2021 prebiehať stavebné úpravy, fungovanie záhradky by to nemalo narušiť.
2. Červená brána zostane zatvorená, a to z dôvodu výstavby a tiež kvôli nežiaducemu venčeniu psov v areáli školy.
3. V sezóne 2021 sa nebude v priestoroch komunitnej záhrady nachádzať kompost na kuchynský odpad. Chceme sa vyhnúť problémom s hlodavcami, ktoré zvyšky potravy priťahujú.
4. Keďže pre pandemické opatrenia nie je možné organizovať pred začiatkom sezóny brigády, udržiavanie a prípadná úprava spoločných priestorov je na individuálnej iniciatíve každého záhradkára. Spoločné aktivity sa uskutočnia, keď to bude pandemická situácia dovoľovať. O dátume ich konania budú všetci záhradkári včas informovaní.