#20 Obhliadnutie sa za sezónou 2020

     Veľmi pekne ďakujeme za vyplnenie dotazníkov a poskytnutie vzácnej spätnej väzby. Veľmi
si vážime každý odkaz, ktorý ste nám zanechali – či už pochvalu, pozitívny ohlas alebo
návrhy na zlepšenie či konštruktívnu kritiku.
     Vaše odpovede sme zosumarizovali, pridali sme naše plány a vízie na rok 2021.
Štvrtú sezónu komunitnej záhradky poznačila prebiehajúca koronavírusová pandémia.
Zatiaľ, čo predchádzajúce roky sme sa mohli venovať rozvíjaniu komunitného života
záhradky a pestovaniu prakticky bez obmedzení, začiatok roku 2020 (jar až začiatok leta) sa
niesol v duchu neistôt a obmedzení.
     Nemohli sme sa stretnúť na našej tradičnej marcovej jarnej brigáde, práce na záhradke
sa konali individuálne a sezóna sa len pomaly rozbiehala. Našťastie sa situácia postupne
zlepšovala, boxy sa opäť naplnili zeleninou a bylinkami a po uvoľnení opatrení v lete sa nám
podarilo zorganizovať niekoľko pekných akcií, ktoré mali pozitívne ohlasy:
● Čítanie rozprávky so zerowasterkou (17.6.2020)
● Pohoda na záhradke (9.7.2020)
● Letná brigáda (22.7.2020)
● Letné kino (26.7., 2.8., 30.8. a 9.9.2020)
● Bedmintonový turnaj záhradkárov (19.8.2020)
● Narodeniny záhradky (22.8.2020)
Okrem týchto akcií sa priestor záhradky pravidelne využíval na grilovačky a detské oslavy.
Areál záhradky je nielen bezpečným priestorom pre deti, ale aj miestom pre relax a oddych,
pozitívne sú vnímané hojdacie siete, hojdačky a sedačky.
Napriek komplikovanej situácii sa nám podarilo získať prostriedky z grantových výziev:
Vďaka grantu Mestskej časti Ružinov sme mohli obstarať krásne lehátka, ktoré sa využili
nielen počas premietaní letného kina, ale aj po zvyšok sezóny.
Grant z hlavného mesta Bratislava nám pomohol zafinancovať obľúbené Narodeniny
záhradky, vďaka týmto prostriedkom sme mohli návštevníkom ponúknuť kvalitný program
a chutné občerstvenie, ktoré zožalo veľký úspech.
Zo Sova café sme dostali ratanové stoličky, ktoré určite využijeme.
Dlhoročne nám pomáha záhradníctvo Kulla, ktoré nám venovalo sadeničky, kvetiny a ceny
do tomboly. Vďaka Ludopolisu sme mali na narodeninovej oslave kútik so spoločenskými
hrami a pekné ceny do tomboly.
Spoločnými silami sa nám podarilo
● premaľovať čísla boxov, keďže pôvodné označenie bolo vyblednuté
● vybudovať knižnú búdku, ktorú plánujeme tento rok lepšie zabezpečiť proti dažďu
● postaviť striešku nad debnami s náradím (tú musíme tento rok nanovo zmontovať,
keďže nevydržala silný dážď)
● spraviť novú striešku na detskom pieskovisku (táto našťastie slúži naplno)
Aj tento rok sa OZ Komúna podarilo participovať na projekte Naše mesto od Nadácie Pontis,
výsledkom čoho je natretý cca. 500 m plot okolo ZŠ Ostredková, s ktorým nám pomohli
zamestnanci - dobrovoľníci z IBM ISC.     Zakladateľ našej záhradky, Laci Dudor, bol aj vďaka tejto aktivite a jeho dlhoročnému nasadeniu pri budovaní našej komunitnej záhrady, ocenený ako víťaz v ankete Dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji.

     Obzvlášť nás teší, že minulý rok bol úspešný aj z pohľadu našich komunitných včielok: mali
sme možnosť zakúpiť si rôzne včelie produkty – med, včelí vosk, propolis, voskové obrúsky,
balzam na pery a nádherné vianočné ozdoby. Veľká vďaka nášmu včelárovi Milošovi, ktorý
sa stará o úle a naše usilovné včielky. Budeme mať 2 úle, teda o jeden úľ menej ako minulý rok.
    
Naše výzvy a plány do roku 2021:
● zlepšiť a zintenzívniť komunikáciu prostredníctvom častejších newsletterov, keďže
nie všetci záhradkári majú prístup na Facebook. Zároveň chceme pokračovať vo
vylepšení a sprehľadnení našej webovej stránky www.komuna.sk, aby ste na nej
našli všetky dôležité informácie, spomienky na minulé udalosti, ale aj avizovanie
nadchádzajúcich aktivít.
● spravodlivo rozdeliť skleník
Skleník sme rozdelili na 30 políčok, spustili sme registráciu cez email. Záujemcovia,
ktorým sme potvrdili záujem, sa môžu pustiť do pestovania
● eliminácia potkanov
V areáli záhradky sa v priebehu februára a marca vykonala deratizácia. Keďže
kompostér láka hlodavce a nevieme ho žiaľ zabezpečiť tak, aby sa doň opäť
nenasťahovali potkany, sme nútení zrušiť kompostovanie záhradného odpadu v tejto
sezóne.
● organizovanie podujatí, ak to aktuálna situácia dovolí
    Osvedčili sa nám čítania rozprávok, spoločenské hry, bedmintonový zápas. Aj toto
leto by sme chceli spoločne osláviť narodeniny záhradky či premietať filmy. Radi
podporíme a poskytneme pomoc aktívnym záhradkárom, ktorí prišli so zaujímavými
nápadmi (napr. prednáška o včelách, cestovateľské kino či bazár/swap oblečenia a
vecí).
● rozvíjanie bylinkovej skalky a kvetinového záhonu (vysadiť suchomilné rastliny a
kvetiny priateľské pre včely, napr. koriander, facélia, levanduľa, kocúrnik, echinacea,
rudbekia)
● realizovanie postreku proti kliešťom
● poskytnutie pomoci pri oprave boxov
● oprava knižnej búdky (upevnenie a zabezpečenie proti dažďu)
● vybudovanie novej striešky nad debnou s náradím
● revízia a výmena náradia, jeho prehľadnejšie usporiadanie, aby sa k nemu každý
dostal, prípadne dorobenie otváracieho mechanizmu na debne s náradím, aby sa ľahšie
vyberali pomôcky
● odstránenie jazierka v priestore, kde sa naberá voda (neosvedčilo sa kvôli stojatej
vode a komárom)
● oprava schodíkov
● úprava pódia (výmena paliet za dlažbu je predmetom diskusie)
Ako vidno z dlhého zoznamu, je toho veľa, čo by sme chceli stihnúť tento rok. Sami to ale
všetko nezvládneme, záhradke sa venujeme vo voľnom čase popri práci a rodine, tak
budeme radi, ak sa čo najviac z Vás zapojí. Už teraz máme skupinku
aktívnych záhradkárov, ktorí nám dlhodobo a pravidelne podávajú pomocnú ruku, za čo im
patrí veľká vďaka. Niekedy ozaj stačí iba drobná pomoc či aktivita - nebojte sa prísť za nami
s Vašimi nápadmi a nebojte sa ich realizovať.
     Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným za vydarenú 4. sezónu komunitnej záhradky a
tešíme sa na spoluprácu v nadchádzajúcej sezóne 2021.


katka