#46 Komunitný júl

Prvý prázdninový mesiac máme takmer za sebou a napriek dovolenkám a horúčavám bolo v komunitnej záhradke naozaj rušno.
Medzi výnimočné akcie patrilo STRETNUTIE ZÁSTUPCOV KOMUNITNÝCH ZÁHRAD. Pozvanie prijalo 8 KZ a diskusia bola taká podnetná a inšpiratívna, že sa všetci zúčastnení dohodli na ďalšom stretnutí.
stretnutiejpg
V rámci PREČÍTANÉHO LETA si deti nielen vypočujú mnoho nových informácií, ale aktívne sa zapájajú do pripravených aktivít.
prletojpg
Pre zlé predpovede počasia sa Raňajky v záhradke o deň posunuli, ale viacerí si predsa našli čas a prišli spoločne začať deň.

ranajkyjpg
Na GRILOVAČKE sa niektorým parilo pripraviť to, čo si v záhradke dopestovali.
grilovajpg
grilovjpg