#49 Bratislavské kultúrne fórum #2: Z centra von!

V utorok, 14. novembra 2023, sa v kultúrnom centre Nová Cvernovka konalo druhé Bratislavské kultúrne fórum (BaKF) organizované Oddelením kultúry hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Cieľom fóra je vytvoriť stabilnú platforma pre kontinuálny dialóg a spoluprácu medzi mestom Bratislava, partnermi z verejnej správy a organizáciami zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry pôsobiacimi na území Bratislavy. Druhé Bratislavské kultúrne fórum s podnázvom “Z centra von!” sa venovalo téme decentralizácie kultúry v Bratislave.

Jedným z hostí panelovej diskusie bol aj zakladateľ našej komunitnej záhrady Ladislav Dudor. Súčasťou programu bola aj samotná prezentácia, kde sa v priebehu 10 minút zúčastnení hostia dozvedeli ako Komunitná záhrada Ostredky začala a ako si našla svoje miesto nielen v Ružinove, ale aj na mape Bratislavských komunitných záhrad.

https://www.youtube.com/watch?v=ePQoiqgZ1wQ&t=5995s