#6 Obhliadnutie sa za prvou sezónou (2017)

V prvom rade chcem vyjadriť veľké ĎAKUJEM všetkým záhradkárom, nezáhradkárom a rôznym
subjektom, ktorý sa o vybudovanie a fungovanie záhradky pričinili či už svojim časom, nápadmi,
fyzickou pomocou, materiálne alebo finančne. Bez vás všetkých by to nebolo možné! :)

Od posledného príspevku Májový report ubehlo už viac ako pol roka a konečne sa našiel čas napísať nový príspevok. Pôvodný plán bol pridať príspevok každý mesiac, nuž... nevydalo. Medzičasom sa toho, samozrejme, udialo viac než dosť tak teraz mám možnosť to všetko zhrnúť. Nejdem to zbytočne rozpisovať po mesiacoch a do detailov, skúsim v stručnosti.

garden collagepng

Občianske združenie Komúna bolo založené koncom minulého roka pre potreby založenia prvej ružinovskej komunitnej záhrady slúžiacej pre širokú verejnosť – Komunitná záhrada Ostredky.
Hneď na začiatku si dovolím povedať, že sa nám to podarilo. Po necelom roku prác má ružinovské sídlisko Ostredky plne funkčnú komunitnú záhradu na ktorej sa počas celého roka 2017 pracovalo, zabávalo, stretávalo, vzdelávalo, vytvárali sa priateľstvá a otužovali susedské vzťahy.

Pôvodný stav (Apríl 2016)
Screenshot_2jpg

Z pôvodného zámeru mať k dispozícii 44 pestovateľských boxov sme sa kvôli nečakanému vysokému záujmu zo strany verejnosti rozhodli rozšíriť ich počet na 66 boxov. Počet 66 boxov v praxi znamenalo okolo 130 ľudí, ktorí sa počas leta starali o to svoje „políčko“. Priemerný počet ľudí zapájajúcich sa do ostatných aktivít bol 27 osôb na akciu. Ak je v niečom možnosť zlepšiť sa tak je to určite v tejto oblasti. Keďže prvá sezóna sa niesla skôr v znamení budovania priestoru, aby bola záhrada funkčná. V novej sezóne sa chceme viac zamerať na samotnú socializáciu členov komunity a jej priaznivcov a pomôcť im v realizácii ich vlastných nápadov. Čiastočne presunúť riadenie a zodpovednosť na celú komunitu tak aby mohol každý priložiť ruku k dielu.

Z aktivít, ktoré sa prvú sezónu nestihli a presúvajú sa tým pádom na tú nasledujúcu sú výstavba spoločnej bylinkovej skalky a hmyzí hotel.

Pôvodný stav (December 2016)
P1020395JPG
Aktuálny stav (December 2017)
Screenshot_1jpg

Záhradkári aj široká verejnosť mali možnosť sa počas roka zapojiť do viac ako 13 podujatí a workshopov. Od začiatku sme nadviazali spoluprácu s RPVPS (Ružinovský podnik verejno-prospešných prác), OZ Ružinov Pozitív, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky O.Z., s lokálnou pizzeriou Planétka, s predajcom spoločenský hier Ludopolis. Prostredníctvom akcie Naše mesto organizované nadáciou Pontis sa podarilo pomôcť aj prostrediu mimo záhradky a spolu s asi 50 firemnými dobrovoľníkmi (Billa, Slovart, IBM) sme natreli plot areálu Športového gymnázia. Táto aktivita si našla podporu aj u zamestnancov v spoločnosti Dell a neskôr aj Lidl, ktorý taktiež prispel finančne a aj desiatkou firemných dobrovoľníkov.

Zoznam akcií 2017:
23.3.2017    Stretnutie so širokou verejnosťou
1.4.2017      Prvá brigáda – čistenie priestoru vznikajúcej záhrady
8.4.2017      Druhá brigáda – výroba 22 bedničiek
22.4.2017    Veľké stretnutie záhradkárov – odovzdávanie boxov, presun zeminy
6.5.2017      Začíname pestovať! - odovzdávanie boxov, oprava stolov
9.6.2017   Naše mesto - natieranie plota ŠG
14.5.2017    Prvá komunitná grilovačka – grilovanie a stavba detského domčeka
17.6.2017    Workshop: výroba varešiek ako označovačov na polievanie
25.6.2017    Krstenie komunitnej záhradky (podujatie zrušené kvôli počasiu)
5.7.2017      Garden party – náhrada v menšom za krstenie
11.7.2017    Workshop o kompostovaní s OZ INCIEN
9.9.2017       Paletový workshop
10.9.2017     Deň spoločenský hier na záhradke
7.10.2017     Čítanie s pánom Mrkvičkom 
15.10.2017   Workshop: Stavanie domčekov pre ježkov
21.10.2017   Workshop: Vyrezávanie tekvíc
28.10.2017   Rozlúčka so sezónou

Celý rok sme mali k rozvoju dostatok financií vďaka grantom od MČ Ružinov, programu Zelené Oázy (Ekopolis a Slovnaft) a príspevku od OZ Vnútroblok. Od členov komunitnej záhradky sme cez dobrovoľné príspevky obdržali 737 € od 40 ľudí. Vďaka všetkým týmto financiám sa nám podarilo uhradiť nielen tieto položky:

- materiál na výstavbu nových boxov
- zemina pre nové boxy
- nádrže na vodu
- hadice na vodu
- spotreba vody
- záhradný domček na náradie
- záhradný domček pre deti
- elektrocentrála
- kosačka
- drobné náradie
- záhradné náradie
- kompostér
- čítanie rozprávok
- 3 koncerty
- záhradný altánok
- záhradná hojdačka
- záhradný gril
- bannery
- občerstvenie k podujatiam

S určitosťou môžeme povedať, že záhradku si miestni obyvatelia obľúbili, často tam trávia čas so svojimi deťmi a priateľmi, usporadúvajú si vlastné grilovačky a pikniky, pomaly sa dostáva do
povedomia celého mesta a inšpiruje ľudí iniciovať pozitívne zmeny vo svojom okolí.

Mapa záhradkárov 2017
mapa zahradkarov 2017jpg

Nakoniec ďakujem, ak ste to dočítali až sem a teším na našu druhú spoločnú sezónu 2018. :)

Vidíme sa v sezóne 2018 

S pozdravom
Ladislav