Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej a materiálnej podpore z MČ Ružinov

a taktiež vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s.  v rámci programu Zelené oázy.


- za poskytnuté rady, know-how, financie a neustálu podporu ďakujeme OZ Vnútroblok

- za možnosť využiť priestor komunitnej záhrady vďačíme Športovému gymnáziu Ostredkova 10

- s terénnymi úpravami, s orezmi drevín, bioodpadom a komunálnym odpadom nám pomáha Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.

- záhradné lavice nám darovala pizzeria Planétka

- paletami a záhradným materiálom nás podporuje OBI

- kvalitné fotografie z komunitných podujatí máme vďaka fotografke Stanči

- s občasnou logistikou nám pomáhajú členovia z DHZ Podunajské Biskupice

- za webový priestor a "Vlastnú webstránku" ďakujeme Websupportu

- mať nezávislé finančné prostriedky sa nám darí vďaka dobrovoľnými prispievateľom