Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore

  • MČ Ružinov - finančne a materiálne podporili vzniku záhrady v prvej sezóne a realizáciu letného kina v roku 2020

  • Nadácia Ekopolis a Slovnaft, a.s. - v rámci programu Zelené oázy

  • Nadácia Pontis - v rámci programu Naše mesto sme každoročne od roku 2017 obdržali finančné prostriedky na natieranie plota školského areálu

  • Nadácia ZSE - vďaka dotácie z programu “Rozprúdime regióny” sme vybudovali infraštruktúra na organizovanie letného kina

  • Nadácia mesta Bratislavy nám finančne pomohla zorganizovať oslavu 3. narodenín Komunitnej záhrady Ostredky. Zároveň sme vďaka ich podpore mohli v roku 2021 uskutočniť rozsiahlu revitalizáciu Komunitnej záhrady Ostredky. 

 

Ďakujeme

- za poskytnuté rady, know-how, financie a podporu pri vzniku záhrady OZ Vnútroblok

- za možnosť využiť priestor komunitnej záhrady Športovému gymnáziu Ostredkova 10

- s terénnymi úpravami, s orezmi drevín, bioodpadom a komunálnym odpadom nám pomáha Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.

- záhradné lavice nám darovala pizzeria Planétka

- paletami a záhradným materiálom nás podporuje OBI

- za webový priestor a "Vlastnú webstránku" Websupportu

- za sadenice a semienka kvetov, vecné dary a za podporu záhradnému centru Kulla

- za spoluprácu, podporu a kofeínové zásobovanie Sovacaffe

- za spoluprácu pri podujatiach, za vecné dary LuDoPoLis - Mesto najlepších spoločenských hier

- za poskytnutie plechov na výstavbu skleníka a výrobu striešky pre zadržiavanie vody Maslen

- za pomoc s vybudovaním skleníka a systému zberu dažďovej vody spoločnosti IBM

- mať nezávislé finančné prostriedky sa nám darí vďaka záhradkárom