Aj s vašimi 2% by sme radi posúvali a skrášľovali našu Komunitnú záhradu Ostredky ďalej aj v roku 2020, napríklad aj na:

- napúšťanie vody 

- postreky proti kliešťom

- nákup náradia a materiálu

- organizovanie prednášok, workshopov, či malých hudobných podujatí pre širokú verejnosť 

- nečakané udalosti a nápady


Ako nám darovať 2%?

To záleží od toho, či si sám vypĺňate daňové priznanie, alebo to robí zamestnávateľ. V oboch prípadoch to je však veľmi jednoduché. Či už ste firma, samoplatiteľ daní alebo zamestnaný. Podrobnejší návod nájdete aj na stránke  http://www.dvepercenta.sk/navod.php

Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (čím skôr, oficiálny deadline je 17. februára 2020) a o Potvrdenie o zaplatení dane. To si môžete stiahnuť tu a vyplniť si tam svoje meno a adresu.

2. Stiahnite a vyplňte si nami predvyplnené Vyhlásenie o 2% – tam napíšte info z predchádzajúceho tlačiva, čo vám vydá zamestnávateľ, že koľko ste v roku 2019 zaplatili daní, koľko z toho sú 2% a že ich ozaj chcete dať KZ Ostredky (OZ Komúna).

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Komúna
Právna forma: občianske združenie
IČO:  506 10 333

Ulica: Ružinovská 4814/1
PSČ:  821 02
Obec: Bratislava


3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie (od zamestnávateľa) spolu s Potvrdením (kam ste napísali, že koľko daní asignujete KZ Ostredky ) doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Ak ste fyzická osoba (SZČO a tak):

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%. Do daňového priznania potrebujete vpísať len info o OZ Komúna. A teda:

Názov: Komúna
Právna forma: občianske združenie
IČO:  506 10 333

Ulica: Ružinovská 4814/1
PSČ:  821 02
Obec: Bratislava

2. Pošlite priznanie na Váš daňový úrad do 31. marca 2020 a zaplaťte daň.

Ak ste právnická osoba (firma):

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% z dane (2% môžu poukázať iba firmy, ktoré darovali sumu aspoň vo výške 0,5% z ich daní na verejnoprospešný účel). A teda tam vpíšte sumu 1,5% dane a toto:

Názov: Komúna
Právna forma: občianske združenie
IČO:  506 10 333

Ulica: Ružinovská 4814/1
PSČ:  821 02
Obec: Bratislava

2. Pošlite priznanie na Váš daňový úrad  do 31. marca 2020 a zaplaťte daň.


ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE :)