Aj vďaka vašim 2% z dane by sme radi posúvali a skrášľovali našu Komunitnú záhradu Ostredky ďalej aj v roku 2023. Vaše 2% využijeme napríklad aj na:

- napúšťanie vody

- postreky proti kliešťom

- nákup náradia a materiálu

- organizovanie prednášok, workshopov, či malých hudobných podujatí pre širokú verejnosť

- nečakané udalosti a nápady

 

Ako darovať 2% ?

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa vykonáva ročné zúčtovanie:

1.      Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3.      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať

·     2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

·     3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali pre OZ Komúna v Komunitnej záhrade Ostredky, prosím napíšte nám na zahradka@komuna.sk a potvrdenie Vám vystavíme
4.      Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane (v úvode stránky).

5.      Do VYHLÁSENIA napíšte

a)   svoje údaje

b)   sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane

c)     nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:

 

IČO: 50610333 (zarovnáva sa sprava)

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Komúna

Sídlo – Ulica: Ružinovská

Súpisné/orientačné číslo: 4814/1

PSČ: 821 02

Obec: Bratislava

     Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

6.      Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

1.     Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2.     V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.       Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 

·       IČO: 50610333 (zarovnáva sa sprava)

·       Právna forma: občianske združenie

·       Obchodné meno (názov): Komúna

·       Sídlo – Ulica: Ružinovská

·       Súpisné/orientačné číslo: 4814/1

·       PSČ: 821 02

·       Obec: Bratislava

     Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

3.     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
4.     Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
5.     Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

Som právnická osoba:

1.     Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate Vaše 1%, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

a) 1% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje iba 1% z dane.

b) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje 2% z dane.

2.      V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

·       IČO: 50610333 (zarovnáva sa sprava)

·       Právna forma: občianske združenie

·       Obchodné meno (názov): Komúna

·       Sídlo – Ulica: Ružinovská

·       Súpisné/orientačné číslo: 4814/1

·       PSČ: 821 02

·       Obec: Bratislava

     Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

3.     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost  V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4.      Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Ďakujeme za Vašu podporu!